You have no items in your shopping cart.
Search
Filters

Privacy notice

Privacy Notice

'Room For Style’ By Annick Room, natuurlijk handelaar h.o.d.n. Room For Style, wonende te Rood-Kloosterlaan 35, B- 1910 kampenhout, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 897.913.558.

Room For Style hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

Room For Style zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten en belangrijke nieuwsberichten. 
Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Room For Style heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Room For Style verbindt er zich toe binnen de 7 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Bij een bezoek aan de website van Room For Style worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Wanneer u de website van Room For Style bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.