5% korting op uw volgende aankoop, uw saldo : Inloggen
Veilig online betalen
Advies op maat

5% korting op uw volgende aankoop, uw saldo : Inloggen

Privacy Policy

Room For Style

Laatste update : 10 mei, 2022

 

1. Algemeen

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. We kunnen echter ten allen tijde ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is steeds op deze pagina terug te vinden, met bovenaan de vermelding van de datum van laatste aanpassing.

We raden je aan om de Privacy Policy goed door te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Door de website te gebruiken, of een aankoop te doen in onze winkel, aanvaard je alle bepalingen en stem je ermee in dat we jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy.

Room For Style zal geen persoonsgegevens verzamelen van bezoekers waarvan ze redelijkerwijs weet dat ze tot de leeftijdsgroep van minderjarigen (min 18) behoren. Minderjarigen mogen tevens niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij hebben de nodige stappen gezet om conform te zijn met de nieuwe regelgeving rond AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 201, die in voege ging op 25 mei 2018.

2. Jouw rechten op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer Room For Style jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd terug intrekken. De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

  2.1 Recht op toegang

Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt. Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen. De gevraagde informatie bezorgen we je elektronisch binnen een redelijke termijn.

  2.2 Verbeteren - vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kan altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Bij voorkeur stellen we je voor om deze aanpassing via onze website uit voeren.

  2.3 Recht op wissen

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kan je vragen om jouw persoonsgegevens te laten wissen.  Wanneer dit gerechtvaardigd is, kan Room For Style dit verzoek tot het wissen van jouw persoonsgegevens weigeren. Voorbeelden zijn de wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens, het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

  2.4 Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang. Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

  2.5 Recht om bezwaar in te dienen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien je daarvoor ernstige en legitieme redenen hebt. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor de opvolging en behandeling van jouw bestelling.

  2.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan ons vragen om de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

  2.7 Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

  2.8 Hoe kan je ons bereiken ?

Als je vragen hebt over jouw privacy of ons privacy beleid of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:

 • Op het adres Guldenstraat 3 te 2800 Mechelen
 • Per mail op het e-mailadres :  info at RoomForStyle.be

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct behandelen.

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit eerst zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even uw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou ?

  3.1 De gegevens die je meedeelt bij jouw bestelling of registratie

Jouw naam en voornaam, jouw contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel een bijkomend leveringsadres, kredietkaartgegevens) en het IP-adres van jouw computer of netwerkverbinding.

  3.2 De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie artikel 7 voor cookie details. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door ons en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw browser 3°) je laatst bezochte internet pagina.

  3.3 Beelden van bewakingscameras

We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze winkels. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Beeldopnames worden maximaal 14 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn :

 • De bewijsvoering van een misdrijf of overlast
 • Het bewijzen van schade.
 • Het identificeren van een dader, een getuige of een slachtoffer.

4. Doeleinden van de verwerking

  4.1 Algemene doeleinden

We verzamelen jouw persoonsgegevens om :

 • Jouw bestelling af te werken en onze klantenbestanden te beheren
 • Jouw eventuele korting volgende aankoop te beheren
 • Anonieme bezoekersstatistieken van onze website te verzamelen
 • Met het oog op direct marketing
 • De technische administratie van de website te beheren
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te zetten of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

  4.2 Vertrouwelijkheid en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden. Ze worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij we hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming hebben gekregen (“opt-in”) bij jouw aanmelding. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken, zonder motivering en gratis per email.

5. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van jouw persoonsgegevens te vermijden.

We zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van jouw persoonsgegevens.

Het is bijgevolg belangrijk dat je de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te geven tot jouw account. Je bent als enige verantwoordelijk voor het elk bezoek aan onze website vanaf jouw computer of IP-adres.

7. Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website.